Koronawirus

Pokoje hotelowe
Pokoje hotelowe wyposażone są we wentylację mechaniczną wywiewną, która działa w sposób ciągły i  usuwa powietrze z pokojów bezpośrednio ponad dach. Świeże powietrze dostarczane jest przez nawiewniki okienne. Taki sposób wentylacji zapewnia indywidualne oczyszczanie powietrza w każdym pokoju bez możliwości przedostania się do innych pokoi.
Pokoje hotelowe wyposażone są w indywidualne urządzenia służące do ogrzewania i chłodzenia powietrza, co pozwala na regulację parametrów zgodnie z potrzebami gości. Dodatkowo urządzenia  posiadają filtry, które są stale wymieniane, zapewniając czystość powietrza na wysokim poziomie.
Część gastronomiczno-rekreacyjna
Pomieszczenia wchodzące w część gastronomiczno – rekreacyjną, takie jak sale konferencyjne, siłownie, hol, bawialnie, sale konsumpcyjne, kawiarnie, pomieszczenia kuchni, restauracje itp. wyposażone są w niezależne, indywidualne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z centralami wentylacyjnymi. Urządzenia działają w sposób zapewniający odpowiednio wysoki standard klimatyczny, odpowiadając na indywidualne zapotrzebowanie każdego z pomieszczeń. Wszystkie urządzenia wyposażone są w wymieniane filtry powietrza zapewniając dostarczanie czystego powietrza.
Basen
Wentylacja basenu realizowana jest przez centralę nawiewno-wywiewną osuszająca powietrze. Wilgotne powietrze zostaje osuszone a oczyszczanie powietrza wspomagane jest generatorem ozonu usuwając wirusy oraz bakterie. System wentylacji kompleksowo przygotowuje powietrze najwyższej jakości.
 

 
Chcąc wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie postawiła przed branżą hotelarską pandemia, w naszym hotelu miał miejsce zewnętrzny audyt sanitarny, który odbył się we wrześniu 2020 i został zdany z wynikiem 100%. Podczas kontroli sprawdzana została zgodność procedur higieny i bezpieczeństwa wprowadzonych na czas pandemii oraz wiedza personelu hotelu w zakresie walki z COVID-19. Audyt przeprowadzony został przez NSF International, która jest niezależną organizacją, zajmującą się świadczeniem usług mających na celu poprawę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa sanitarnego.

Zadzwoń

+48 798 802 040